Titani

Urano Titano Cielo  e Gea  Titana Terra
Urano Titano Cielo e Gea Titana Terra

I Titani (dal greco Τιτάν, "signore", plurale Τιτάνες) e le titanidi sono figure della mitologia greca, esseri immortali, padroni in coppia della settimana e delle rispettive sette potenze planetarie dell'epoca.«Ma quando il culto dei Titani fu abolito, in Grecia la settimana cessò nel calendario ufficiale, certi autori, Esiodo, Apollodoro, Stefano di Bisanzio, Pausania e altri, modificarono il numero di tali divinità [da quattordici] a dodici, probabilmente per farlo corrispondere ai segni dello Zodiaco.»Pian piano furono assimilati ai giganti, ma soprattutto furono caratterizzati come esseri molto forti, addirittura più forti degli dei, talmente forti che ancora oggi si usa dire uno sforzo o una forza titanica per indicare una forza veramente grande. Furono creati da Eurinome, la dea di tutte le cose, ma secondo altre versioni furono figli di Urano dio del cielo e della Madre Terra: Urano generò i Titani dopo aver cacciato i Ciclopi, suoi figli ribelli, nel remoto Tartaro. Per vendicarsi Gea indusse i Titani ad assalire il loro padre.E così fecero, guidati da Crono, il più giovane di loro. Egli colse nel sonno suo padre e lo evirò con un falcetto di frassino e selce.Crono assunse il potere supremo e cacciò i suoi fratelli Titani assieme ai tre Ciclopi e agli Ecatonchiri (i giganti Centimani) nel Tartaro.Secondo altre versioni, invece, i Titani furono fatti precipitare nel Tartaro da Zeus, dopo la guerra decennale con gli dèi olimpici. Zeus fece ubriacare la vecchia carceriera del Tartaro, Campe, e le rubò le chiavi. Liberò così Ciclopi e Giganti Centimani.Altri miti dicono che vinta la guerra, i Titani furono esiliati nelle isole britanniche, o all'estremo occidente, e furono posti sotto la sorveglianza dei Centimani.Atlante, invece, che fu a capo dei Titani dopo l'evirazione di Urano, ricevette come punizione l'obbligo di sostenere il peso del cielo sulle sue spalle.Le Titanesse furono risparmiate, per intercessione di Meti, della quale Zeus si era invaghito, e di Rea, madre di Zeus.

Traduzione in Greco

Οι Τιτάνες (από την ελληνική Τιτάν, "κύριε", πληθυντικός Τιτάνες) και titanidi είναι στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας, αθάνατα όντα, οι πλοίαρχοι της εβδομάδας ως ζευγάρι και επτά πλανητικές δυνάμεις τους του χρόνου.
"Αλλά όταν η λατρεία των Τιτάνων καταργήθηκε στην Ελλάδα έκλεισε η εβδομάδα στο επίσημο ημερολόγιο, ορισμένοι συγγραφείς, ο Ησίοδος, ο Απολλόδωρος, ο Stephen του Βυζαντίου, ο Παυσανίας και άλλοι, άλλαξε τον αριθμό αυτών των θεοτήτων [δεκατέσσερα] σε δώδεκα, ίσως επειδή αντιστοιχούν στα ζώδια. "
Σταδιακά αφομοιώθηκαν με τους γίγαντες, αλλά οι περισσότεροι είχαν χαρακτηριστεί ως πολύ ισχυρή, ακόμα ισχυρότερη από τους θεούς, τόσο ισχυρή που ακόμα και σήμερα λέμε μια τιτάνια προσπάθεια και δύναμη για να υποδείξει μια πραγματικά μεγάλη δύναμη.Οι συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν από την Ευρυνόμη, η θεά όλων των πραγμάτων, αλλά σύμφωνα με άλλες εκδοχές ήταν οι γιοι του Ουρανού το θεό του ουρανού και της Μητέρας Γης, του Ουρανού πατέρας τους Τιτάνες μετά από την οδήγηση του Κύκλωπα, δύστροπος τα παιδιά του που βρίσκονται σε απομακρυσμένες Τάρταρα.Σε αντίποινα Γη οδήγησε τους Τιτάνες να επιτεθεί στον πατέρα τους.
Και έτσι έκαναν, με επικεφαλής τον Κρόνο, ο νεότερος από αυτούς. Πήρε στον ύπνο του και ο πατέρας του τον ευνούχισε με ένα δρεπάνι από πυριτόλιθο και τέφρας.
Κρόνος ανέλαβε την υπέρτατη εξουσία και οδήγησε τους Τιτάνες μαζί με τους αδελφούς του και τους Κύκλωπας Εκατόγχειρες τρεις (γίγαντες Centimani) στα Τάρταρα.
Σε άλλες εκδοχές, όμως, οι Τιτάνες καθιζάνουν στον Τάρταρο από τον Δία, μετά τη δεκαετή πόλεμο με τους Ολυμπιονίκες. Ο Δίας είχε πιει το παλιό του δεσμοφύλακα Τάρταρο, Campe, και έκλεψε τα κλειδιά. Έτσι, ελευθέρωσε τον Κύκλωπες και τους Γίγαντες Centimani.
Άλλοι μύθοι λένε ότι ο πόλεμος κέρδισε, οι Τιτάνες εξορίστηκαν στις Βρετανικές Νήσους, ή στο δυτικό άκρο της, και τέθηκαν υπό την επίβλεψη του Centimani.
Άτλας, όμως, που οδήγησε τους Τιτάνες, μετά τον ευνουχισμό του Ουρανού, ως τιμωρία έλαβε την υποχρέωση να υποστηρίξει το βάρος του ουρανού στους ώμους του.
Η Titanesse γλίτωσαν δια της μεσιτείας του Meti, από τους οποίους ο Δίας ερωτεύτηκε, και η Ρέα, ​​μητέρα του Δία.

La mutilazione di Urano da parte di Crono